ČASOPIS INFORMÁCIE
architektúra, interiér, design

 

OD VZNIKU (1994) PO SÚČASNOSŤ (2016)

Časopis INFORMÁCIE (vychádza od roku 1994) sprostredkúval informácie o dianí na slovenskom stavebnom trhu 15 rokov ako mesačník, od roku 2010 ako dvojmesačník. Časopis INFORMÁCIE v súčasnosti (2016) vychádza ako dvojmesačník, teda s počtom vydaní 6 čísel za rok. INTERNETOVÁ VERZIA časopisu je dostupná zdarma pre všetkých architektov, projektové kancelárie, firmy, investorov, pre všetkých, ktorí chcú stavať či rekonštruovať a potrebujú užitočné informácie. Dostupná je samozrejme aj pre všetkých záujemcov z radov širokej čitateľskej verejnosti na www.casopisInformacie.sk

PRINTOVÁ (tlačená) VERZIA zostáva zachovaná - dostupná pre predplatiteľov, inzerentov a vybrané subjekty.

Časopis pravidelne informuje čitateľov o dianí v stavebnej oblasti, o ponukách produktov a služieb jednotlivých firiem i o výsledkoch vzájomnej spolupráce projektantov, dodávateľov a realizátorov. Už 22 rokov oslovuje konkrétnu, reálne tvoriacu skupinu ľudí, ktorá je na periodikum zvyknutá ako na garanta serióznych a použiteľných informácií. Svojich odberateľov aj potenciálnych klientov prostredníctvom mesačníka INFORMÁCIE oslovujú väčšie i menšie firmy, domáce aj zahraničné spoločnosti, ktoré uprednostňujú cielený tok informácií a pravidelnú prácu s vybranou skupinou čitateľov. Zárukou odozvy je nielen charakter priamej distribúcie časopisu a jeho ľahká internetová dostupnosť, ale aj jeho vysoký kredit, čítavosť a obsahová náplň. Výnimočný je časopis INFORMÁCIE pre osobitý výber tém a pre spôsob ich spracovania a sprostredkovania čitateľom.

Časopis INFORMÁCIE sprostredkúva informácie z oblasti:

- architektonická a projekčná tvorba na Slovensku i v zahraničí,
- architekti a projektanti – rozhovory s osobnosťami,
- stavebníctvo - materiály a technológie,
- tvorba stavebných objektov, tvorba interiérov,
- dizajn a výtvarné umenie,
- krajina a životné prostredie,
- významné slovenské osobnosti z oblasti ekológie.

V ČOM JE ČASOPIS INFORMÁCIE ŠPECIFICKÝ:

PRE FIRMY - nemusíte so svojím produktom alebo ponukou služieb obiehať ateliéry architektov a projektantov po celom Slovensku, nemusíte zdĺhavo vybavovať korešpondenciu, ani komplikovane hľadať kontakty. To všetko urobíme za vás. Sprostredkujeme INFORMÁCIE o vašej ponuke tým, ktorí sú pre vás zaujímaví z obchodného hľadiska.

PRE ARCHITEKTOV - zaujíma vás, čo robia vaši kolegovia, aké majú názory a čo sa deje v stavebnej brandži? Chcete mať poruke informácie o ponukách firiem, s čím prichádzajú na slovenský trh a aké výhody ich ponuka predstavuje pre vás a vašich klientov - stavebníkov? Potom vám určite prídu vhod INFORMÁCIE, ktoré prídu až na váš stôl.

PRE VŠETKÝCH OSTATNÝCH ČITATEĽOV - INFORMÁCIE sú pre vás zaujímavé, ak vás nebaví kupovať si časopisy plné reklám, ale hľadáte svet inšpiratívnych myšlienok. Ak sa chcete dozvedieť niečo aktuálne z oblasti architektúry, stavebníctva, dizajnu, umenia, ekológie a života ľudí z týchto oblastí. A tiež ak chcete vedieť čo sa deje v týchto oblastiach - nielen v Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska. A tiež vtedy, keď hľadáte priateľov! Ak sa pozorne začítate do INFORMÁCIÍ, objavíte...

 

 

ČO SI URČITE CHCEME TRVALO UDRŽAŤ:

1. ČITATEĽSKÚ OBEC, ktorú tvoria PROJEKČNÉ KANCELÁRIE - architekti, projektanti a stavební inžinieri, členovia profesných cechov, ktorí pri projektovaní a realizáciách využívajú výrobky, služby a materiály firiem, INVESTORI - podnikatelia, peňažné ústavy, inštitúcie, primátori miest a starostovia obcí, využívajúci informácie o ponukách firiem a službách architektov a projektantov, FIRMY - stavebné, výrobné, počítačové a iné - poskytujú informácie o svojich VÝROBKOCH (interiérové a exteriérové zariaďovacie prvky, stavebné materiály, hardverové a softverové vybavenie) a SLUŽBÁCH (stavebné úpravy, rekonštrukcie, informačné systémy, technológie a iné).

2. CHUŤ pokračovať v začatých mediálnych aktivitách na podporu viacerých projektov, a tiež v cieľoch tohto časopisu, ktoré od svojho vzniku má - zlepšovať krajinu okolo a krajinu v nás; prispievať k vytváraniu zdravšieho životného prostredia a k záchrane hodnôt, ktoré robia život človeka na tejto Zemi dôstojným a šťastným.

3. VAŠU PRIAZEŇ s ktorou sa stretávame prostredníctvom mailov a aj počas osobných stretnutí a za ktorú vám srdečne ďakujeme.

 

 

PRINÁŠAME TIETO TÉMY:

- Akí sú architekti a čo tvoria? - predstavenie tvorby architektov, projektantov
- Poznáte konkrétne materiály a služby profesionálnych firiem? - informácie o produktoch a službách firiem
- Aké aktivity vyvíjajú jednotlivé firmy? - zo života stavebných a výrobných firiem
- Viete čo je nové? - novinky v stavebných materiáloch
- Poznáte najnovšie trendy? - trendy v stavebníctve
- Tak toto si pozrite! - zaujímavé realizované objekty
- Je územné plánovanie na okraji záujmu? - tvorcovia ÚP, projekty, realizácie
- Čo je nové vo svete umenia? - predstavenie tvorby dizajnérov, umelcov
- K tomu by sme určite nemali byť ľahostajní! - ekológia a životné prostredie
- Aký je váš názor? - diskusie na aktuálne témy
- Nenechajte si ujsť! - aktuálne výstavy - architektúra, umenie
- Konečne máte čas? - inšpirujte sa tipom na víkend

 

 

AKO SI PREDPLATIŤ PRINTOVÚ VERZIU ČASOPISU:

Úhradou predplatného 24,- EUR (to je už cena s DPH).
1. Predplatné môžete uhradiť na č. účtu: VÚB, a.s. 2672449512 0200. Nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť vaše meno.
2. Ak chcete predplatné uhradiť na faktúru, vyžiadajte si ju v redakcii.